Op alle overeenkomsten tussen Joost multiservice en diens opdrachtgevers zijn van toepassing de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 29407524. De opdrachtgever verklaard  bekend te zijn met deze inhoud ten tijde  van het sluiten van de overeenkomst.