Joost Multiservice

Privacy verklaring

Joost Multiservice gevestigd aan de Zandburen 3 1777 CP Hippolytushoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Joost multiservice

Joost multiservice
Zandburen 3
1777 CP Hippolytuhoef

0650441088
info@joostmultiservice.nl
www.joostmultiservice.nl

Joost multiservice verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruikt maakt van haar diensten waarbij u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij Joost multiservice verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag Joost multiservice persoonsgegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens worden door Joost multiservice verwerkt voor onderstaande doelen:

 • U te contacteren middels email of telefonisch om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te informeren betreffende wijzigingen van diensten of producten
 • Om goederen of diensten te leveren
 • Verwerking van persoonsgegevens waarvoor zij wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Joost multiservice neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaring van persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is. U heeft altijd het recht om te verzoeken uw gegevens te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Joost multiservice deelt alleen uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies en/of vergelijkbare technieken

Om uw bezoek aan de website van Joost multiservice zo soepel als mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens:

 • Inzage
 • Corrigeren
 • Verwijderen
 • Intrekken
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat de volgende onderdelen zwart zijn gemaakt om uw privacy te beschermen: pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer). U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw verzoek en een melding wanneer uw verzoek is behandeld.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Joost multiservice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.